Om föreningen

Tullens historiska förening vill väcka och underhålla intresset för historia, särskilt tullhistoria. Till exempel anordnar vi föredrag och visningar av olika museiutställningar. 


Föreningen bildades 1979 under namnet "Tullhistoriska föreningen". I dag har vi ca 200 medlemmar.


Vi har ett nära samarbete med Tullverket. I samarbete med verket ger vi ut årsboken Argus.

Om du vill bli medlem eller veta mer om föreningen så är du välkommen att kontakta Mari Höglund, tel 08-456 58 30 eller skicka e-post till tullhistoria@tullverket.se .  Enklast blir du medlem genom att betala in avgiften till föreningens plusgirokonto 437 80 44-4. Medelmsavgiften är 150 kr/år


Kontaktinformation
E-post:

tullhistoria@tullverket.se

Postadress

TULLENS HISTORISKA FÖRENING

Tullverket

Mari Höglund
Box 12 854
112 98 Stockholm

2016-01-29

Föreningens styrelse består av
Therese Mattsson, ordförande,
Mari Höglund,sekreterare
Hans P Ohlsson, kassör
Kerstin Ehlin
Martina Engsjö Lindgren,
Petra Johfur
Lars Kristoffersson,
Inge Lindunger och
Sten Sandström.

 2017-04-27