Aktuellt i föreningen


Årsmötet 4 maj ställs in
Med anledning av utbrottet av Corona-viruset har Tullens historiska förenings styrelse, vid möte den 16 mars 2020, beslutat att ställa in årsmötet den 4 maj. Detta trots att årsmöte, enligt 3§ i
föreningens stadgar ska genomföras senast i maj månad. Vi anser att under rådande omständigheter är det en nödvändig åtgärd ur hälsosynpunkt och i linje med Folkhälsomyndighetens rekommen-dationer.

Årsmötet kommer att genomföras så snart som situationen tillåter det. Sittande styrelse kommer fram till dess att svara för föreningens löpande verksamhet. Arbetet med Argus pågår för fullt och vi räknar med att årets Argus ska komma ut i sommar.

Vår Verksamhetsberättelse för 2019 kan du läsa om du först laddar ner nedanstående fil.

2020-04-29

Tidigare träffar

För renskrift av Fredmans epistel nr 48 använde Bellman Generaltulldirektionens färdiglinjerade registerark. Epistel börjar: Solen glimmar blank och trind. Faksimil ur C Burmans Bellman. Biografin. För renskrift av Fredmans epistel nr 48 använde Bellman Generaltulldirektionens färdiglinjerade registerark. Epistel börjar: Solen glimmar blank och trind. Faksimil ur C Burmans Bellman. Biografin.

Bellman åter i tullen

Carina Burman, författare och Bellmanbiograf, gästade föreningens medlemsträff den 11 mars på Tullverkets huvudkontor. Hon gav deltagarna en ny bild av Bellman. Carl Michael Bellman (1740 - 1795) ska inte förväxlas med Fredman i epistlarna. Han är en litterär figur. Bellman själv växte upp i god borgerlig miljö i det Stora Dauerska huset och senare i det lilla. Där i en 11-rummare.
Han var från 17 års ålder sekreterare i flera olika verk, bl.a tullverket. Överdirektören vi Stora Sjötullen Christopher Lorentz von Stapelmohr var en av hans beskyddare och kanske mecenat. En glimtav livet i dåtidens tull ger dessa rader ur en böneskrift som Bellman skrivit för en kollegas räkning. Den är riktad till von Stapelmohr.

Gud giv, Herr Över Direktör,
En ständig hälsa inom dörr
Och ute en förnöjlig levnad
Jag en torftig Tull-betjänt,
Den Lyckan har i klovar spänt,
Ty hjälp mig till en bättre trevnad

Bellman var en underhållare i 1700-talets salonger. Hans lycka var gjord när han fick kungen Gustaf III som beskyddare. Men när kungen skjutits förlorade han sitt skydd och hans skulder hann ifatt honom. Bellman blev satt på gäldstugan. Han föddes i det stora huset vid Maria kyrka och slutade utfattig i en enrums lägenhet.


2020-03-12

Generaltulldirektör Therese Mattsson berättade entusiastiskt om Kustbevakningens breda arbetsfält. Foto Lars Höglund Generaltulldirektör Therese Mattsson berättade entusiastiskt om Kustbevakningens breda arbetsfält. Foto Lars Höglund

                                                                                  Kustbevakningen igår och idag
1638 utnämndes de första kustridarna i Tullverket. Kustbevakningen var sedan en del av verket i 350 år fram till 1988. Då bildades Kustbevakningen som en självständig myndighet med huvudsäte i Karlskrona. Huvuduppgiften är att arbeta för en levande havsmiljö och ökande säkerhet till sjöss. Det berättade Therese Mattsson, myndighetens chef sedan ett drygt år, för 30 uppmärksamma åhörare. Och hon betonade samverkan med andra myndigheter. Presentationen gjorde hon den 26 november i kustbevakningens lokaler i Stockholm. Du kan läsa mer om kustbevakningen på https://www.kustbevakningen.se/ 

2019-11-28

På Stadsmuseet finns en fin modell av Münchenbryggeriet. Där fanns Tullskolans lokaler 1985 - 2003. Foto; Petra Johfur På Stadsmuseet finns en fin modell av Münchenbryggeriet. Där fanns Tullskolans lokaler 1985 - 2003. Foto; Petra Johfur


Guldkorn på Stadsmuseet

Vid medlemsträffen på Stockholms nyinvigda Stadsmuseum torsdagen den 17 oktober fick vi en gedigen presentation av vår guide Eva Larsson. Hon guidede oss genom stadens utveckling från 1600-  till 1800-talet. Eva berättade bland mycket annat att utanför museet låg 1641-1820 den ryska handelszonen än idag kallad Ryssgården. Museet ger en god översikt över Stockholms utveckling. De nästan 30 deltagarna avslutade träffen med prat, snittar och dryck på Hilton.

2019-10-21

Claes-Göran Hedström berättade om den wådeliga olyckan 1853. Foto Petra Johfur. Claes-Göran Hedström berättade om den wådeliga olyckan 1853. Foto Petra Johfur.


En wådelig olycka och
ordförandebyte på årsmötet


Vid föreningens årsmöte 8 april valde de ca 30 närvande tullverkets generaltulldirektör Charlotte Svensson att ta över ordförandeklubban efter verkets förra gd Therese Mattsson.
Vid träffen berättade också Claes-Göran Hedström olyckan 1853 på sjön Anjan i Jämtland. Då drunknade tre personer, två tulltjänstemän och en bonde som biträdde dem under tjänsteutövning. Han redovisade också verkets agerande efter olyckan. Se även föreningens årsbok Argus 2018.

2019-05-02
 

Föreningens nyvalda ordförande Charlotte Svensson t.h. tillsammans med sin företrädare på posten Therese Mattsson. Foto Petra Johfur. Föreningens nyvalda ordförande Charlotte Svensson t.h. tillsammans med sin företrädare på posten Therese Mattsson. Foto Petra Johfur.
F.d. apotekaren Ingegerd Agenäs, som är guid på museet, visade hur man trillar piller. F.d. apotekaren Ingegerd Agenäs, som är guid på museet, visade hur man trillar piller.


Apotekshistoria

Farmacihistoriska museet ligger på flera våningsplan  i Apotekarsocietetens hus i Stockholm. Med 30 anmälda deltagare fick vi den 7 mars en genomgång av två kunniga guider om apotekens historia från medeltiden då apotekare kom från Tyskland till Stockholm. De skildrade hur medikamenttillverkningen utvecklats från hantverk med pillertrillande till läkemedelsindustri. Museet skildrar främst den hantverksmässiga tillverkningens utveckling.  

2019-03-15

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tullens historiska förening 40 år
 

Föreningens ordförande Therese Mattsson hälsar alla välkomna till jubileumsfesten. Foto Lars Höglund Föreningens ordförande Therese Mattsson hälsar alla välkomna till jubileumsfesten. Foto Lars Höglund


Jubileumsbanketten

”En kulen höstdag 1978 samlades ett femtiotal personer i generaltullstyrelsens vackra entréhall på Skeppsbron för att övervara grundandet av en tullhistorisk förening.”

Välkomnande
14 november i år hälsade föreningens ordförande Therese Mattsson ett 60-tal medlemmar och vänner välkomna till det moderna lunchrummet i huvudkontorets lokaler på Tegeluddsvägen i Stockholm. Detta för att gemensamt fira att Tullens historiska förening i år verkat i 40 år.  Bland firarna i år märktes bl.a. mångåriga medlemmarna Anders Kjellgren med fru och Lars Holmström, föreningens tidigare ordförande Kjell Jansson, Göran Ekström t.f. GD tidigare i år samt överdirektören Fredrik Holmberg.  Tullverkets nya GD Charlotte Svensson kunde inte närvara men sände sina lyckönskningar till jubilaren.
 

Med på festen var bland andra de mångåriga medlemmarna Lars Holmström och Anders Kjellgren liksom Anders fru Gulwi. Foto Lars Höglund Med på festen var bland andra de mångåriga medlemmarna Lars Holmström och Anders Kjellgren liksom Anders fru Gulwi. Foto Lars Höglund

Tullhistoriska föreningen gav från start ut Tullhistorisk Tidskrift med Jan Berggren som redaktör. Tidskriften avlöstes 1987 av årsskriften Argus med bl.a. Rickard Bengtsson och Jan Berggren som redaktörer.  Tack vare ett hängivet arbete av Rickard Bengtsson och Sten Sandström samt artikelskrivarna kan vi fortfarande ge ut Argus. Föreningen är fortfarande aktiv med fyra medlemsträffar per år, numera dock bara i Stockholm, ofta med ett 30-tal deltagare, ibland fler. Glädjande nog är alltså vår förening fortfarande i alla högsta grad aktiv ännu efter 40 år konstaterade Therese.

Presentatörer denna kväll var styrelsemedlemmarna Petra Johfur, med mikrofonen, Helena Ekorre Landgren och Inge Lindunger. De hade också gjort urvalet. Foto Lars Höglund Presentatörer denna kväll var styrelsemedlemmarna Petra Johfur, med mikrofonen, Helena Ekorre Landgren och Inge Lindunger. De hade också gjort urvalet. Foto Lars Höglund

Tull och tullare i kulturen
Efter de inledande välkomstorden gavs ett potpurri på temat Tull och tullare i kulturen. Programmet presenterades som ett mycket subjektivt urval och nedslag i kulturhistorien med inspiration från skriften Med penna och pensel i Tullverket. 
Kvällen bjöd på både ljud och rörliga bilder som sammanfattades såhär: Nutid och dåtid, psalm och schlager, ikonmåleri och impressionism, poesi och prosa, drama och buskis samt film och TV.

Först kom gränsen 
Programmet inleddes med trailern för filmen Gräns, som är Sveriges kandidat till Oscarsgalan 2019. För att sedan göra ett hopp 2000 år tillbaka till publikanen Sackeus i Lukasevangeliets berättelse. Sedan presenterades fyra poeter och tullare; Geoffrey Chaucer, England, 1300-tal, samt två från 1700-talet med Carl Michael Bellman och Robert Burns, Skottlands nationalpoet, och slutligen tullinspektoren på Sandhamn, Elias Sehlstedt, 1800-talet.
Litteraturinslaget fortsatte med högläsning ur Strindbergs berättelse Uppsyningsmannen. En man som förlorade sina sportlerna, provision på böter, när tullavgifterna sänktes på 1860-talet.
Men det sakades inte heller konst. Claude Monets Tullstugan liksom Henri Rousseau med tillnamnet Le Douanier – tullaren - presenterades.
 
Stråksextet och schlager
Exempel på tulltjänstemän inom musiken levandegjordes med några takter från stråksextett i D-dur av Per August Ölander, kammarskrivare i Stockholm på 1800-talet. Det fortsatte med schlagerkompositören och sedermera personalbyråchefen Carsten Norlanders, När bröllopsklockor ringa, 1900-tal. Med utdrag ur Bizets opera Carmen illustrerades hur hon och två andra kvinnor ska lura tullarna med dans och sång. 

Ivar Lo Johanssons erfarenheter av förtullning på 1920-talet av en edamerost finns beskriven i hans självbiografiska roman Stockholmaren. Ivar Lo Johanssons erfarenheter av förtullning på 1920-talet av en edamerost finns beskriven i hans självbiografiska roman Stockholmaren.

Lite modernare litteratur om tullens sätt arbeta gavs genom utdrag ur Hjalmar Söderberg Martin Birks ungdom och hans tid på Kungliga Generaltullstyrelsen.  
Bengt Pohjanen skildrar i Smugglarkungens son, från 2007, lokalbefolkningens syn på Tullverket och smuggling i Tornedalen under 40-talet. Med filmen Tull-Bom, som kom 1951, fick deltagarna Nils Poppes version av Europeisk tullkontroll på 50-talet.
Från Sommarlovsprogrammet Solstollarna 1987 visades Tullverket lurar man inte i första taget.
Kavalkaden avslutades med After Shaves och Galenskaparnas  version av tullkontrollen med Koll å kolla. Sången framfördes 1985 när moderniseringskampanjen Tullen vässar klorna presenterades i Göteborg.

Programmet tycktes uppskattas av jubileumsdeltagarna. Och alla högg in på buffén med god aptit, bland andra Göran Nilsson, Åke Samuelsson och Ulf Rolander. Ulf hade rest upp från Helsingborg för att delta. Foto Lars Höglund.
Programmet tycktes uppskattas av jubileumsdeltagarna. Och alla högg in på buffén med god aptit, bland andra Göran Nilsson, Åke Samuelsson och Ulf Rolander. Ulf hade rest upp från Helsingborg för att delta. Foto Lars Höglund.

2018-11-22

Hedvig Bruzæus var vår entusiastiska guide på Postmuseet. Hedvig Bruzæus var vår entusiastiska guide på Postmuseet.

Transit
Haparanda och Karungi

Postexpeditionen Karungi Utrikes inrättas i december 1914. I samband med  första världskrigets utbrott blev Karungi och senare Haparanda knutpunkter för människor och post till och från Ryssland. Inte minst viktig för krigsfångarnas post. Detta speglas i Postmuseets utställning Transit.

Vår guidade visning 3 oktober blev mer än fullbokad.  Vi var 28 deltagare som fick lära oss mer om denna unika insats. Posten fick snabbt upprätta ett utväxlings-postkontor i Karungi och senare i Haparanda. Under en tid kommer all trafik av post, gods och människor mellan kontinenten och Ryssland att passera Tornedalen. Rika och fattiga, alla passerar. Kriget inbjuder till affärsidkande och Haparanda blir en knutpunkt för stora och små affärer, både ljuskänsliga och oskyldiga. Tullen fick också en viktig roll i denna intensiva trafik ochden  samtidigt blomstrande smugglingstrafiken.

Utställningen bygget i stor utsträckning på noteringar av postexpeditörerna Sixten Törnebladh och Konrad Johnsson, som ledde postverksamhen på plats, samt fotografier av  Mia Green som då var etablerad fotograf i Haparanda. 

2018-10-05

Tidigare hängde denna Stockholmsbild från en svunnen tid i tullens lunchrummet på Sandhamns och nu i en av utbildningslokalerna på T100. Foto Lars Höglund.
Tidigare hängde denna Stockholmsbild från en svunnen tid i tullens lunchrummet på Sandhamns och nu i en av utbildningslokalerna på T100. Foto Lars Höglund.
Uppladdning inför årsmötet. Foto Lars Höglund. Uppladdning inför årsmötet. Foto Lars Höglund.

                                                                                        

Guidat årsmöte på T100
Årsmötet 11 april hölls i Tullverkets lokaler på Tegeluddsvägen 100 (T100). Sedan hemort för de operativa verksamheterna i Stockholm - Kompetenscenter Gränsskydd (BB) och Kompetenscenter Uppföljning (EH) m.m. Vi inledde med en guidad tur ledda av Eva Rydhammer, biträdande chef på BB Stockholm.
 
På årsmötet som följde valdes föreningens styrelse. I den ingår nu generaltulldirektör Therese Mattsson, ordförande, Helena Landgren Ekorre, sekreterare, Hans-Peter Ohlsson, kassör, samt Kerstin Ehlin, Mari Höglund, Martina Engsjö Lindgren, Petra Johfur, Lars Kristoffersson, Inge Lindunger och Sten Sandström.

2018-04-16

Kvnnorna kring Vasa.
Alltid närvarande - sällan sedda

Brita Gustavsdotter Båth, godsägaren och virkesleverantören på Ängsö slott, sålde timmer till skeppsgården där Vasa byggdes.  Foto: Lars Höglund
Brita Gustavsdotter Båth, godsägaren och virkesleverantören på Ängsö slott, sålde timmer till skeppsgården där Vasa byggdes. Foto: Lars Höglund
Vår guide Charlotte Lendi-Ziese berättade att kvinnorna hade mer makt och inflytande i 1600-talets Sverige än vad den traditionella historieskrivningen säger. Foto: Lars Höglund. Vår guide Charlotte Lendi-Ziese berättade att kvinnorna hade mer makt och inflytande i 1600-talets Sverige än vad den traditionella historieskrivningen säger. Foto: Lars Höglund.Kring skeppet Vasa var kvinnorna alltid närvarande men sällan sedda. De fanns ombord men också som skeppsbyggare och virkes-leverantörer.  I utställningen levandegörs fyra kvinnoöden kring Vasa. Och den visar på att i 1600-talets Sverige hade kvinnorna en viktigare roll i samhället än vi vanligtvis tänker oss idag. Det berättade vår guide vid vår tur på Vasamuseet dagen före Kvinnodagen. Hon kunde också berätta att museet planerar att vidga berättelsen om Vasa genom att också lyfta fram kvinnornas roll i den permanenta utställningen.
De 27 deltagarna avslutade träffen på museets restaurang

2018-03-12

Sjötullen - en grund för stormakten?

Vår guide Ann Tillman berättade livfullt och initierat om den svenska stormaktstiden. Här i sällskap med indelta soldater och högre upp socknens präst. Vår guide Ann Tillman berättade livfullt och initierat om den svenska stormaktstiden. Här i sällskap med indelta soldater och högre upp socknens präst.Under 1600-talet utökades det svenska territoriet kraftigt. Det krävde arméer och krigsinsatser. Men hur finansierades detta? Det var temat den 7 november 2017 på Armémuseum för de 30 deltagarna.

Sjötullen stod för 85 procent av statens inkomster på 1500-talet. Men det förslog inte långt när stormakten skulle formas och finansieras på 1600-talet. Det svenska deltagandet i 30-åriga kriget – ett av de europeiska inbördeskrigen – skedde med legosoldater (90 procent av armen). Detta krävde subsidier från Frankrike (katolskt) och lån för att bekämpa Österrike och Habsburgarna (katolska). Men det förslog inte långt i alla fall. Soldaternas lön bestod mest av allt i plundring av erövrade städer. Legosoldaten Peter Hagendorf i svesnka armén berättar så här: Åter tillbaka till Colmar. Här låg vi i fält i bästa skördetiden. Fördärvade hela skörden runt staden för invånarna genom att skära, meja, rida ner och bränna.
 

Vallonska handelsmän som Louis De Geer, kanske han på bilden, grundlade en effektiv järnhantering i landet. Detta gav stora exportinkomster och skapade stora förmögenheter under stormaktstiden, som manifesterades i praktslott.
Vallonska handelsmän som Louis De Geer, kanske han på bilden, grundlade en effektiv järnhantering i landet. Detta gav stora exportinkomster och skapade stora förmögenheter under stormaktstiden, som manifesterades i praktslott.


2017-11-13

Slussen grävs ut

Drottning Kristinas sluss 1642
Drottning Kristinas sluss 1642
Marit Holgersson guidade på Medeltidsmuseet Marit Holgersson guidade på Medeltidsmuseet


 
Åsen mellan Gamla stan och Södermalm har en lång historia av sjöfart och handel. Här fanns en livlig kommers redan på medeltiden. Här bodde och verkade bl.a. smeder och bagare visar utgrävningarna, som görs med anledning av nya slussbygget. Bygget pågå ytterligare några år.
Drottning Kristina lät bygga den första slussen år 1642. Sedan dess har Slussen grävts om vart hundrade år. Marit Holgersson, antikvarie på medeltidsmuseet, berättade om Slussens historia den 20 september för ett 15-tal medlemmar och gäster. Utställningen Slussen under ytan på medeltidsmuseet dateras successivt upp med nya fynd.

2017-09-27

Mats Hallenberg berättade att i strävan efter att modernisera Stockholm ingick att få belysning på stadens gator. Men vem skulle ordna det? Mats Hallenberg berättade att i strävan efter att modernisera Stockholm ingick att få belysning på stadens gator. Men vem skulle ordna det?


Privatiserat årsmöte
Träffen 25 april inleddes med årsmöte. Där omvaldes bl.a. föreningens styrelse. I den ingår generaltulldirektör Therese Mattsson, ordförande, Mari Höglund, sekreterare, Hans-Peter Ohlsson, kassör, samt Kerstin Ehlin, Martina Engsjö Lindgren, Petra Johfur, Lars Kristoffersson, Inge Lindunger och Sten Sandström.

Privatisering
Om privatiseringarnas historia i Sverige från 1600-tal till nutid berättade docent Mats Hallenberg för de drygt 30 deltagarna. Mats inledde med hur skatte- och tulluppbörden varit organiserad historiskt. Han pekade bl.a. på bibelns publikaner – privatperson som arrenderade indrivningen av skatter och tullar i det romerska riket. I Sverige utarrenderades tulluppbörden under långa perioder från mitten av 1600–talet till början av 1800-talet.

Idag debatteras vad som ska drivas av det allmänna och vad som kan utföras i privat regi. Frågan är inte ny. Under 1600- och 1700-talen var inhyrda legosoldater en viktig del av den svenska armén. Mats berättade vidare hur Stockholms stad valt olika lösningar bl.a. för hantering av avfall/latrin och gatubelysning. Han redovisade de argument som använts från 1700-talet och framåt för och emot privata respektive offentliga utförare. Argumenten har återkommit. Men nytt i debatten är sedan 80-talet begreppet valfrihet.

Den som vill fördjupa sig i ämnet kan med fördel börja med Mats Hallenberg och hans kollega Magnus Linnarssons artikel ”Vem tar bäst hand om det allmänna? Politiska konflikter om privata och offentliga utförare 1720-1860”, Historisk tidskrift (S), 2016:1, s. 32–63. Länk här till artikeln.
 
2017-04-27

Resenärer på Sjöhistoriska

Med te och porslin i lasten återvände ostindiefarna med sina skepp till Göteborg. Guidade på Sjöhistoriska museet i Stockholm gjorde Patrik Gustavsson. Foto: Lars Höglund.
Med te och porslin i lasten återvände ostindiefarna med sina skepp till Göteborg. Guidade på Sjöhistoriska museet i Stockholm gjorde Patrik Gustavsson. Foto: Lars Höglund.
Med ombord fanns superkargören, som vara resans affärsman. Under resan till Kanton förvarade han silvet i kistor likanande tullens. Foto: Lars Höglund. Med ombord fanns superkargören, som vara resans affärsman. Under resan till Kanton förvarade han silvet i kistor likanande tullens. Foto: Lars Höglund.

Swenska Ost-Indiska Compagniet var verksamt från 1731 – 1814. Resorna till Kanton gav stor utdelning under 1700-talet, sedan blev det kärvare. De svenska ostindien-fararna var inriktade på te-handel. Inte så mycket till Sverige, som hade förbud mot import av lyxvaror vid denna tid. Te-lasterna smugglades istället till Storbritannien för att kringgå landets höga tullar, 114 procent. Huvudorsaken till nedgången i början av 1800-talet var att UK, som föregångare med frihandel,  sänkte tullavgifterna på te drastiskt. Finansiärerna av expeditionerna till Sydostasien var den tidens riskkapitalister, bl.a. Chalmers, Grill och Sahlgren, som ofta fick stor utdelning på satsat kapital. Berättade om detta och mycket mer gjorde vår välinformerade guide Patrik Gustavsson på visningen av utställningen Resenärerna den 22 februari 2017. De 25 deltagarna avslutade med en smörgås och dryck på tekniska museets café.

2017-03-02

Minnesord


Ulf Larsson
Förre generaltulldirektören Ulf Larsson har avled 1 januari 2017, 81 år gammal.
Ulf Larsson var Tullverkets chef under nästan 10 år från 1988. Arbetet med att datorisera tullverkets rutiner, tulldatasystemet (TDS), var i full gång vid Ulfs tillträde. Under Ulfs ledning kunde denna omfattande förändring genomföras framgångsrikt i början av 90-talet. Detta trots att TDS medförde omfattande krav på besparingar. Processen var inte utan konvulsioner internt och externt, men Ulf behöll lugnet, när andra stimmade.
1990 meddelade regeringen att man avsåg att söka medlemskap i EG. Det påverkade tullen kanske mer än någon annan myndighet i Sverige. Mycket snabbt satte Ulf igång arbetet inom verket för att förbereda ett medlemskap, bl.a. genom en omfattande utbildning och information för tulltjänstemännen och berörda i näringslivet. Verket stod därför väl rustat när EU-medlemskapet blev verklighet 1995. Det medförde också ett utökat internationellt arbete, som Ulf understödde och engagerade sig i. Ett exempel är att vid mötet i Sverige år 1995 antog EU:s generaltulldirektörer den s.k. Stockholms-deklarationen, som har lett till nyare och för näringslivet betydligt enklare förfaranden.
Dessa skeende illustrerar Ulf målmedvetna och systematiska sätt att angripa utmaningar utan åthävor eller stora ord men med resultat. Ulf backade upp alla de tjänstemän som svarade för genomförandet av dessa stora projekt. Under tiden som GD i Tullverket engagerades Ulf av regeringen som utredare inom vitt skilda områden.
Med en fil.lic. i historia i bagaget visade Ulf stort intresse för tullens historia. Tullmuseet fick ett starkt stöd för sin verksamhet. Ulf engagerade sig också i Tullhistoriska föreningens verksamhet och fortsatte så även efter sin avgång som GD. Han var föreningens ordförande från 1989 – 1998. Ulf var en flitig skribent i Argus. Totalt skrev han ett 20-tal artiklar och recensioner. Särskilt kan nämnas hans analyser av handels och tullpolitiken under 1920- och 1930-talen. Ulfs sista artikel i Argus handlade om den stora tullstriden under 1880-talets slut och parlamentarismens genombrott. Vid föreningsträffar höll Ulf uppskattade föredrag. Ulfs gedigna historiska kunskaper och systematiska arbetssätt betydde mycket för föreningen och årsskriften Argus.
Vi är många som minns Ulf som en tullchef med kunskap, fakta och ärlighet i centrum samt med en stor arbetskapacitet. Vi minns också med värme en arbetskamrat som brydde sig om medarbetarna.
Efter sin pensionering 1998 höll Ulf kontakt med några av sina gamla medarbetare i Tullverket. Vid dessa träffar fick vi som deltog personligen del av Ulfs vänskap.
Vänner från tulltiden och därefter
Christer Andersson, Göran Ekström, Claes-Göran Hedström,
Owe Landgren, Mats Lindahl, Inge Lindunger, Alf Nilsson och Olle Zinn

2017-01-25

Ett 20-tal industrihistoriskt intresserade besökte provgruvan i Sickla med 3 km gångar under jord den 17 november.  Foto: Lars Höglund
Ett 20-tal industrihistoriskt intresserade besökte provgruvan i Sickla med 3 km gångar under jord den 17 november. Foto: Lars Höglund


Ovan och under jord i Sickla

Eva Larsson, Länsmuseet, guidade oss i Sickla. Här framför en av Atlas första kompressorer, som räddades från ödet att skrotas. Foto Lars Höglund. Eva Larsson, Länsmuseet, guidade oss i Sickla. Här framför en av Atlas första kompressorer, som räddades från ödet att skrotas. Foto Lars Höglund.
Från industi-verstäder till köpkvarter
1898 startade Diesels Motorer att tillverka marindieslar i Nacka. Atlas, beläget i Vasastan, lanserade 1905 en egen kompressor och bergborr. 1917 går företagen samman under namnet Atlas Diesel. År 1927 koncentrerade företaget hela sin verksamhet till fabrikerna i Sickla. Succesivt byggs industrin upp i Sickla. 1938 anlades provgruvan mitt inne i industriområdet. Den sista marindieseln tillverkades där 1951. 1956 ändrades företagsnamnet till Atlas Copco. År 1992 flyttades tillverkningen från Nacka till Örebro. I gruvan pågår fortfarande företagets tester av borriggar.
Eva Larsson berättade att den första borriggen användes vid tunnelbygge på kontinenten i mitten av 1800-talet. Foto Lars Höglund Eva Larsson berättade att den första borriggen användes vid tunnelbygge på kontinenten i mitten av 1800-talet. Foto Lars Höglund


Eva Larsson från länsmuseet guidad oss runt bland Sicklas verkstadsbyggnaderna. De är idag kontor och affärslokaler men till det yttre oförändrade. Sedan fortsatte vi ned till gruvan på 20 meters djup. Vi var 20 uppskattande deltagare i en två-timmars tur den 17 november på ursprungsplatsen för ett fortfarande idag framgångsrikt exportföretag. 

2016-11-22

..................................................................................................................................

Förre IT-chefen Bengt Wiklund i berättartagen framför en bild av Tulldatacentralen i Luleå Förre IT-chefen Bengt Wiklund i berättartagen framför en bild av Tulldatacentralen i Luleå


TDS - En nutidshistoria

Tulldatasystemet infördes på 90-talet. Det var det en genomgripande revolution för många tullare. Arbetsmetoderna ändrades radikalt från pappersbaserat till papperlöst och det snabbare än som förutspåtts.
Bengt Wiklund ledde som IT-chef detta arbete från 1988 med att bygga upp ADB-byrån i Luleå från grunden och att säkra införandet och driften av TDS-systemet i Luleå och runt om i landet. Den 6 oktober berättade Bengt under en timme för ett 25-tal medlemmar arbetet. Flera av mötesdeltagarna, t.ex. Lars Holmström, Alf Nilsson, PO Nützman och Carin Lindunger, kunde som aktiva i och kring genomförandet komplettera Bengts bild. 
Under eftersitsen med snittar fortsatte tankeutbytet om TDS ytterligare en timme.


2016-10-09

Iförd uniform visade Tullverkets generaltulldirektör och tillika ordförande i föreningen runt i huvudkontorets nya lokaler på Tegeluddsvägen 21. Iförd uniform visade Tullverkets generaltulldirektör och tillika ordförande i föreningen runt i huvudkontorets nya lokaler på Tegeluddsvägen 21.


Årsmöte i nya HK-lokaler

Vi var drygt 40 nyfikna som torsdagen den 14 april kom för att se huvudkontoret från insidan – en arbetsplats av modernaste snitt. Ingen har egen fast arbetsplats – inte ens gd. Alla får varje morgon finna ett skrivbord andra väljer en soffa. Det finns tysta utrymmen som på bibliotek och ljudliga. Det finns rum med drygt 10 platser och andra för en person med möjlighet till möte på videolänk med personer utanför huset, liksom gruppmötesrum med all tänkbar teknik.

På denna rundvandring följde årsmötet, som bl.a. valde ny styrelse. I den ingår generaltulldirektör Therese Mattsson, ordförande, Mari Höglund sekreterare, Hans-Peter Ohlsson, kassör, Martina Engsjö Lindgren, Lars Kristoffersson, Inge Lindunger och Sten Sandström; samtliga omval och nyvalda är Petra Jofur och Kerstin Ehlin. Kia Blomberg och Rickard Bengtsson båda mångåriga styrelsemedlemmar hade avböjt omval. De tackades för sina insatser i styrelsen men de fortsätter att arbeta för föreningen Kia i valberedningen och Rickard i redaktionen för Argus.  

2016-04-24Tullmuseum har öppnat sina virtuella portar
Ett museum har gått  ur tiden och ett annat har öppnat sina portar för allmänheten. På Tullverkets webbplats tullverket.se finns nu ett digitalt museum som efterträder det fysiska Tullmuseum som har slagit igen sina portar. Passa på och gör en rundvandring och upplev en del av Sveriges historia. Klicka här så kommer du till  museet.

2016-02-08

Anna-Sara Wallin Borg var uppskattad guid på KA Almgrens Sidenväveri. intensivt lyssnande är bl.a. Mona Stråling, Monica Lyngborn och Kurt Lundgren. Anna-Sara Wallin Borg var uppskattad guid på KA Almgrens Sidenväveri. intensivt lyssnande är bl.a. Mona Stråling, Monica Lyngborn och Kurt Lundgren.
Sidenväveriet på Söder i Stockholm grundades 1833 och stängde 1974. Nu är det industrimuseum sedan 1991. Vid vårt besök 24 februari 2016 fick vi kunskap om hur silke och siden fördes till Europa. Och hur de första jaquardmaskinerna smugglades i delar till Sverige av K A Almgren, som grundade det företag som nu är museum. Under visningen fick vi se vävsalen med bl.a. de fungerande jaquardmaskinerna där en väverska fortfarande arbetar. Mer om museet på hemsidan www.kasiden.se

2016-02-25

Bellmanshuset ägs och vårdas av ordenssällskapet Par Bricole sedan 1937. Bellmanshuset ägs och vårdas av ordenssällskapet Par Bricole sedan 1937.


Bellmanshuset gästades den 17 november 2015 av 35 vetgiriga och musikintresserade medlemmar. Deltagarna fick i husets pampiga ordenssal en bred presentation av Bellmans skaldegärning beledsagad av sång till stränginstrument. Där fick alla också stämma upp i Gustafs Skål. Också den lekamliga spisen njöts till sång och musik av Bellman. Besökarna fick som avslutning också se de två rum som skalden bott i under några år.

Lästips: Jan Berggren; Tullsnok – öppna bommen!  Carl Michael Bellman och Tullen,  

2015-11-20

Fredrik Nilsson i berättartagen och Johan A. Lundin Fredrik Nilsson i berättartagen och Johan A. Lundin
 
Spritsmuggling på Östersjön


På 20- och 30-talet var det en ojämn kamp mellan tullen och spritpolisen å ena sidan och smugglarnätverket i Skåne. Med ålderdomliga båtar och cyklar skulle smugglare med racerbåtar och snabba bilar bekämpas. Fredrik Nilsson, professor i etnologi, och Johan A. Lundin, biträdande professor i historia, har gjort en djupdykning i det skånska smugglarnätverket där Nils Carl Gaarden Jensen var spindeln i nätet. Han var mäklare mellan exportören och importören. Kring dessa fanns ett löst sammansatt nätverk. Under en och en halv timme fick 30 intresserade åhörare den 21 september en saklig men samtidigt humoristiskt framställning av deras forskningsresultat.  Johan Lundin berättade om nätverket och Fredrik Nilsson redovisade hur den då nya tekniken nyttjades av smugglarna. Allt finns redovisat i deras bok, som flera passade på att köpa direkt,  mer om den på denna sida.

Detta var föreningens sista träff på Tullmuseet som i oktober läggs ner för gott. Det återuppstår på nätet. Mer om det senare. Samlingen avslutades med lite snittar och ett glas vin.

2015-09-22

 En ögonblicksbild från sista träffen på museet den 21 september med Johan A. Lundin som berättar om det skånska nätverkets uppbyggnad.

2015-09-22

Årsmötet for Falun – Shanghai T/R

Monica Hilding inledde årsmötet den 16 april med att på ett fängslande och mycket uppskatta sätt berättade om sin fars, Ivar Ahlgren, tid i kinesiska tullens tjänst från 1921 till 1952. Hans tid i landet sammanfaller med konflikter mellan olika krigsherrar, inbördeskrig, japansk ockupation och slutligen 1949 kommunisternas maktövertagande. Berättelsen förstärktes av att Monica visade samtida bilder från Ivars tid i Kina.

Föreningens styrelse för det kommande året omvaldes. Dock blev det ett byte – ny som sekretera är Mari Höglund efter Kia Blomberg, som avsagt sig posten.  Medlemmar i styrelsen är generaltulldirektör Therese Mattsson, ordförande, Mari Höglund sekreterare, Hans-Peter Ohlsson, kassör, Rickard Bengtsson, Kia Blomberg, Martina Engsjö Lindgren, Lars Kristoffersson, Inge Lindunger och Sten Sandström. 

2015-04-27

Guider var Marie Junggren, chef för utställningsverksamhete, och Agneta Wolfbrandt, formgivare som jobbat med bildspelen . Guider var Marie Junggren, chef för utställningsverksamhete, och Agneta Wolfbrandt, formgivare som jobbat med bildspelen .

Samtida med Wasa för 22 medlemmar

 
I Kina störtas Mingdynastin 1644 och i Rom ställdes Galileo Galilei 1633 inför inkvisitionen för att han hävdade att jorden rörde sig kring solen. Samtidigt etablerar sjöfararnationerna i Europa kolonier i andra världsdelar och handeln växer med omvärlden. Religionerna och våldet går hand i hand. Under denna tid (1628) kapsejsade  Vasa. Om allt detta fick vi en spännande introduktion av två engagerade guiderna på Vasamuseet den 18 februari.  Utställningen bygger helt på bilder och bildspel med interaktiva delar. I sommar kompletteras utställningen med samtida föremål. Många av bilder i Samtida har hämtats från Wikimedia, där många av bilderna är tillgängliga för alla.

2015-02-19

40 medlemmar  på Skuggsidan

 Skuggsidan är en utställning på Stads-museet om gatans brott i Stockholm .  Sara Danielsson från museet guidade den 20 november runt bland Stockholms brotts-platser med fokus från 1500-talet och framåt. Hon kunde bl.a. berätta att anmälningar om nedsättande tilltal medborgare emellan var vanliga till myndigheterna under medeltiden och seklen därefter.

2014-11-26

Tullfilm med Anders
Vi var drygt 30 medlemmar som hade en uppskattad tullfilmkväll på Tullmuseet med den pensionerade spanaren Anders Leiderman, som ciceron den 16 oktober . Anders berättade och visade spaningsfilmer från två narkotikasmugglingsfall i början av 90-talet. Det första gällde en väska med flyg från Asien som Moskvatullen tipsade om. Narkotika i en russinlast från Sydamerika avslöjades i samarbete med polisen i det andra fallet.

2014-10-22

De effektiva analysmetoder som används av laboratoriet demonstrerades. De effektiva analysmetoder som används av laboratoriet demonstrerades.

Laborerande årsmöte
Årsmötet 10 april inleddes med en visning av Tullverkets laboratorium. Dess chef kunde med berättig stolthet berätta att laboratoriet är certifierat för att utföra en rad undersökningar och att ledtiderna de senaste två åren kortats ner radikalt. Man gör fortfarande varu-undersökningar för utrikeshandelsföretag men nu är det en mindre del av arbetsvolymen. Vi fick också en redovisning av arbetet med narkotikaanalyser.

Årsmötet valde om styrelse för det kommande året. Medlemmar i styrelsen är generaltulldirektör Therese Mattsson, ordförande, Kia Blomberg, sekreterare, Hans-Peter Ohlsson, kassör, Rickard Bengtsson, Martina Engsjö Lindgren, Mari Höglund,  Lars Kristoffersson, Inge Lindunger och Sten Sandström.


2014-04-23

På Polismuseet guidade oss den pensionerade polisen Ando Sundelin den 19 februari. Fokus låg på SÄPO:s verksamhet förr och nu. Men vi fick också en introduktion till den öppna polisens verksamhet. Vi var drygt 30 som kände oss kunnigare om polisen. Besöket avslutades med gemensam sittning i tekniska museets kafé.

2014-02-20

 Släktforskningen och dess moderna resurser var temat på årets sista medlemsträff 2013 den 21 november. Ett 40-tal medlemmar tog med intresse del av det Gunnar Bergstedt, vice ordförande i DIS-ÖST (Regionföreningen för datorhjälp i släktforskningen) lärde oss om det datorstöd som finns som släktforskare .
2013-12-11

Tullfilmkväll

Medlemsträffen 10 oktober inleddes med att Tullmuseets nye chef Åke Samuelsson berättade att museet kommer att få en avdelning om dagens Tullverk nästa år. Åke efterträder Sixten Pekkari som avled i våras.

Anders Leiderman kunder på grund av sjukdom i familjen inte ställa upp denna kväll men har lovat att presentera sina filmer en annan kväll. Med kort varsel blev det i stället Mikael Lindgren, chef för tullens brottsbekämpning i Stockholm, som med bravur berättade och visade film om ett aktuellt smugglingsfall avseende doping och narkotika.

2013-10-24

Tullvännerna firade segern i andrakammarvalet 1887 med middag till priset 11 kr 58 öre. Tullvännerna firade segern i andrakammarvalet 1887 med middag till priset 11 kr 58 öre.

Tullstrid på årsmöte

 

Den 18 april hade vi årsmöte på Tullmuseet. Det inleddes med att Ulf Larsson, f.d. GD för Tullverket, berättade om den stora tullstriden på 1880-talet och dess betydelse för parlamentarismens genombrott i Sverige. Striden rasade mellan tullvänner och frihandelsvänner. I riksdagen utkristalliseras två partier för och emot tullar. Kungen var frihandelsvän liksom hans regering. Senare bytte han uppfattning. Kungen behövde riksdagens godkännande i tullfrågan. Vid andrakammarvalet 1887 valdes Ångköks-Olle in på frihandlarnas lista. Men eftersom han hade en skatteskuld på 11kr 58 öre var han inte valbar. Detta ledde till att majoriteten i riksdagen hamnade hos protektionisterna. Kungen utsåg en ny ministär 1888 med tullvännen Gillis Bildt (farfars farfar till utrikesminister Carl Bildt) som statsminister. Tullstriden slutade med tullhöjningar 1888 på livsmedel men även järnhanteringen skyddades. Men kungens agerande under striden bidrog till parlamentarismens införande fast det inte var hans avsikt. Ulfs redovisning var mycket uppskattad.

 

Årsmötet valde styrelse för det kommande året. Ny i styrelsen är Mari Höglund. Mötet omvalde generaltulldirektör Therese Mattsson till ordförande för föreningen liksom Kia Blomberg, sekreterare, Hans-Peter Ohlsson, kassör, samt Rickard Bengtsson, Martina Engsjö Lindgren, Lars Kristoffersson, Inge Lindunger och Sten Sandström.

 

2013-04-25

Årsbok 2012

Vid årsskiftet fick föreningens medlemmar årsboken för 2012; Tullskolan 100 år – Tullverkets utbildningsväsende genom tiderna. Den är författad av Rickard Bengtsson. Källäget har varit hart när ogenomtränglig påpekar han i bokens förord. Men trots detta ger han oss på drygt 300 sidor en bred skildring av hur utbildningen i Tullverket utvecklats under mer än 100 år. I detta inkluderas hur olika intressenter agerat. Vi önskar alla medlemmar trevlig läsning.

 

 

Våren 2013 kommer vår årstidskrift Argus som vanligt.

 

 

2013-01-07

Sveriges stormaktstid var temat den 20 februari på Historiska museet. Linda från museet guidade oss, 25 vetgiriga medlemmar, kunnigt genom deras utställning Sveriges historia under 1000 år med inrikning på handel både inrikes och utrikes 1520 -1720. Bl.a. lyfte hon fram att Gustav Wasa, som lånat stora belopp av Hansan, kunde frigöra sig från deras grepp bl.a. genom inkomsterna från den då nya fyndigheten av silver i Sala. Som vanligt avslutade vi museets restaurang för tankeutbyte och en smörgås med dryck.

Svensk järnhantering stod i centrum när ett 20-tal medlemmar fick en guidad på Tekniska museet den 14 november. Turen började i Gruvan som visar äldre brytningsmetoder och följdes upp med visning av tekniken i masugnarna och smedjorna. Under lång tid var Sverige helt dominerande på stålmarknaden i Europa. Vi avslutade med att besöka museets nya utställning om  det svenska  universalgeniet Christopher Polhem, som verkligen kan rekomenderas. Tre saker avskydde han latin, skråväsendet och tullen.  

Rickard Bengtsson berättade engagerat om Tullskolans 100 år Rickard Bengtsson berättade engagerat om Tullskolans 100 år

Tullskolan 100 år? och årsmöte 3 maj

På vårt årsmöte 3 maj 2012 inledde Rickard Bengtsson, som berättade för de ca 40 deltagarna om Tullskolans 100 år. Men han började med att redovisa att utbildningen i tullen inte startade 1912 utan hade pågått långt tidigare i olika former på tullmyndigheterna. Rickard arbetar just nu på en bok om Tullskolans 100 år. Den utgör föreningens årskift i år och sänds till alla medlemmar i höst. 

 

Vid årsmötet valdes generaltulldirektör Therese Mattsson till ny ordförande för föreningen. Övriga i styrelsen är Kia Blomberg, sekreterare, Hans-Peter Ohlsson, kassör, samt Rickard Bengtsson, Martina Engsjö Lindgren, Lars Granström, Lars Kristoffersson, Inge Lindunger och Sten Sandström.

Den 7 mars 2012 var vi 30 medlemmar som besökte Observatoriemuseet. Där fick vi guidad visning av observatoriet och utställningen om Berzelius. Ett stort tack till Anders Holmkvist från tullens laboratorium stod för den kemiska expertisen vid visningen. Vi skådade också in i Stockholms Amatörastronomers teleskop under ledning av Nils Erik. Dessvärre var det mulet så objektet var Engelbrekts kyrktorn. Men vi fick också en astronomisk orientering.

Hösten 2011

Den 15 november anordnades en tullfilmkväll på Tullmuseet . En av de cirka femtio besökarna var Tullverkets nya generaldirektör Therese Mattsson, som också presenterade sig, och sitt intresse för tullens historia, med ett litet anförande innan filmvisningen. 

 

Museets chef J. Sixten Pekkari berättade om arbetet med att bevara museets stora samling av fotografier. Sedan startade filmvisningen och som sig bör när det vankas film så fanns det popcorn och coca cola. Vi fick se ett axplock ur Tullmuseets filmskatt och ett utdrag ur Tullbom med Nils Poppe. Att bli påmind om gamla arbetssätt, kollegor och säkert ett och annat personligt minne gav upphov till många skratt i den improviserade biosalongen. Kvällen avslutades med mer mingel, med tilltugg.

 

Tullens historiska förening vill väcka och underhålla intresset för historia, särskilt tullhistoria.

Välkommen som medlem eller att delta på någon av våra aktiviteter!

Enklast blir du medlem genom att betala in avgiften till föreningens plusgirokonto 437 80 44-4. Medlemsavgiften är 150 kr/år
Argus 2020
Årets utgåva inleds med en artikel av Bertil Wulff om tullcontrolleuren Christopher Barfoth och hans tjänstgöring. Han var jaktuppsyningsman i Torekov  och från 1805 chef för tullstationen där fram till 1821. Vidare berättar Claes-Göran Hedström om tullnären och Stockholmsfotografen Karl Edvard Stenqvist, som omkom i en fartygsexplosion 1901. Den pensionerade tullkriminalaren Göran Bohlin skriver om operation Wrecker 1979. Den genomfördes av brittiska tullen mot en narkotikaliga med stöd av tullkriminalen i Göteborg. Operationen inleddes i Wallhamn och avslutades i London.
 Se vidare under fliken Årsboken Argus . Där kan du också se innehållet i tidigare årgångar av föreningens årsbok.
Om du som medlem inte fått Argus 2020 så hör av dig till Helena Landgren Ekorre via tullhistoria@tullverket.se. Även du som inte är medlem kan kontakta Helena för att erhålla årsboken till självkostnadspris.

2020-08-25
 
 
Detta är Bellmanbiografin i bestämd form. Carl Michael Bellmans liv skildras av Carina Burman på över 700 sidor, som också inkluderar noter och källhänvisningar.  Hon berättar om hur hans stad myllrar av vattenkuskar, soldater och pigor som trängdes med grevinnor, tullsnokar och notarier. 

2020-03-12

Tips för operavänner
Tullkontrollören Per August Ölanders (1824-1886) krönte sin bana som komponist med operan Blenda. Den hade premiär den 26 april 1876 på Operan i Stockholm. För sin opera fick Öhlander motta förstapris ur Oscar II:s hand, som bästa opera på nordiskt tema. Totalt spelades verket där 17 gånger mellan 1876 och 1879. Sedan har den legat i malpåse så vitt bekant. Men 120 år senare, 1997, producerade Musikradion P2 en studioinspelning i Berwaldhallen. Och nu finns den på CD som volym 8 i Sterlings och Bo Hyttners serie ”The Romantic Opera in Sweden”.

Operan utspelar sig i ett förmedeltida Småland och bygger på Blendasägnen. Den berättar om kvinnan Blenda i Värend som tillsammans med bygdens kvinnor skall ha besegrat en dansk fiendehär.

I tidskriften Opus säger Camilla Lundberg om operan.
"Men musiken låter bra! Att den på 1870-talet – tiden för Carmen, Nibelungens ring, Aida, Boris Godunov – kändes gammeldags spelar ingen roll idag. Den håller melodisk hög karat, såväl lyriskt som schvungfullt i von Weberstil. Och sångarteamet är tydligt inspirerat under Michael Bartoschs ledning."

Noteras kan noteras att frun i huset, Johanna Ölander, blev en betydligt mer känd kompositör för eftervärlden med ”Nu ha vi jul/Här i vårt hus”.  

2019-11-19

2019 års Argus har nu nått föreningens medlemmar. Den innehåller tre huvudartiklar:
En berättelse om Sjösteen kustbevakare och tullförvaltare i Östersund m.m. I en annan artikel lyfts  Svarta gängets insatser upp - bl.a. avslöjandet 1963 av spritsmugglingen på marinens stolthet Älvsnabben. Dessutom får vi kunskap om Lilla tullen i Malmö på 1600-talet.
Se vidare under fliken Årsboken Argus . Där kan du se innehållet i tidigare årgångar av föreningens årsbok.

Om du som medlem inte fått Argus 2019 så hör av dig till Helena Landgren Ekorre via tullhistoria@tullverket.se. Även du som inte är medlem kan kontakta Helena för att erhålla årsboken till självkostnadspris.

2019-09-26
 

I denna bok om Bromma beskrivs flygplatsen ur tre vinklar.  Jan Berggren skriver om tullverksamheten på Bromma. Göran Nilzén skildrar människor på och kring flygplatsen. Mats Ekdahl berättar om människorna på och kring flygfältet. Boken fokuserar på tiden fram till 1 april 1962, då utrikesflyget flyttade till Arlanda. I ett avslutande avsnitt redovisas alla turerna kring den 80-åriga flygplatsens framtid.

Boken är väl värd att läsa för den som intresserar sig för Stockholm, flygtrafik och/eller tullverksamhet.

2019-07-08


Jubileumsinslag

Vill du i efterhand ta del av några av 40-års-jubileets inslag kan du titta på dessa länkar
*Trailer för Ali Abbasis film Gräns, länk 
*Per August Ölander, stråksextett i D-dur, 1850, länk  
*Bizets opera Carmen, och trion Quant au dounaier c'est notre affaire (Tullarna fixar vi), länk   
*Bengt Pohjanen läser ur sin bok Smugglarkungens sonlänk  
*Per Donsö, Tullverket lurar man inte i första taget, länk 
*After Shave och Galenskaparna, Koll å kolla, länk 

2018-11-21

 
                                              Gräns är en film om tulltjänstemannen Tina, som spelas av Eva Melander. Det unika med Tina är att hon kan lukta sig till smuggel-gods av olika slag. Hon har ett luktsinne som är bättre än en narkotikahunds.  Det ger henne en särskild roll i tullen samtidigt som hon står utanför gemenskapen.

Men det är inte tullen som står i filmens centrum. SvD:s recensent skriver:
- Flödande John Bauer-romantik varvas med dystra offentliga miljöer i Cannesprisade "Gräns". Ali Abbasis film är lika mycket kärlekshistoria som thriller, lika mycket fantasy som skogsromantik.

Filmen hade premiär 31 augusti 2018. Här en länk till trailern https://www.youtube.com/watch?v=XpwPp0DYyg0

2018-09-19

2018 års Argus innehåller bl.a. artikar om
tullare som drunknade i sjön Anjan i Jämtland 1853 och övergången från danskat till svenskt tullsystem 1650-1660 ur ett Malmöperspektiv.  Mer om innehållet under fliken Argus .
Om du som medlem inte fått årsskriften eller önskar beställa den skicka ett mail till tullhistoria@tullverket.se .

2018-09-01

Boktips:

Tullarnas Stockholm
Jan Berggren, f.d. tullmuseichef, har gjort det igen - skrivit en tullhistorisk bok. Tullarnas Stockholm skildra tullverksamhetens utveckling under 900 år och då särskilt i Stockholm och stadens tullplatser. Framstående litterära tullare lyfts fram liksom deras karriärer i tullverket. Detta gäller särskilt Bellman, som väl är den skald/författare med tullbakgrund, som liksom Hjalmar Söderberg fortfarande läses idag.

Med Tullarnas Stockholm knyter Jan Berggren an till tidigare nu slutsålda böcker; ”Alla tiders tull i stan. Historia och händelser kring Stockholms tullar” och Tullsnok – öppna bommen! Carl Michael Bellman och Tullen”.

Tullarnas Stockholm ger utdelning till den tullhistoriskt intresserade och alla som är nyfikna på Stockholm och dess historia. 

2017-01-11

Smuggelsprit lossas i från Ilona i Stadsgårdshamnen i Stockholm 1931. FOTO: Stockholms Stadsmuseum Smuggelsprit lossas i från Ilona i Stadsgårdshamnen i Stockholm 1931. FOTO: Stockholms Stadsmuseum

När skeppen kom lastade med smuggelssprit 
är titel på en Under streckare av Jenny Björkman, fil dr i historia, i Svenska dagbladet den 14 februari 2016. Den behandlar bl.a. romantiken kring  och verkligheten bakom smugglingen under 20- och 30-talen. Artikeln bygger på  Johan A Lundin och Fredrik Nilssons bok  I Spritsmugglingen på Östersjön - En kulturhistorisk studie av nätverk i tillblivelse. Hela Under streckaren kan läsas på http://www.svd.se/sok?q=smuggelsprit

Du läsa lite mer om boken under fliken Mer om tullhistoria

2016-02-15


I Spritsmugglingen på Östersjön. En kulturhistorisk studie av nätverk i tillblivelse tränger Johan A Lundin och Fredrik Nilsson bakom myten för att undersöka hur spritsmugglinge organsiaerades samt hur tillit skapades i nätverk som sträckte sig över nationsgränserna.
Boken finns nu i välsorterade boklådor och på nätet.
Du läsa lite mer om boken under fliken Mer om tullhistoria


2015-09-22

Om Falun-Shanghai T/R -Selma Lagerlöfs systerson i kinesiska tullens tjänst kan du läsa lite mer om under fliken Mer om tullhistoria.

 2014-09-26