Årsboken Argus 1979 -2021

Föreningens årsbok Argus ingår i medlemskapet. Vissa år kommer årsskriften ut i form av en bok, även den med tullhistorisk inriktning.

Innehållet i de årsskrifter som har getts ut åren 2002-2021 finns nedan.

Längre ner på den här sidan finns en bibliografi över artiklar m.m. i Tullhistorisk tidskrift och Argus för 1979-2001 sammanställd av Göran Nilzén och ursprungligen publicerad i Argus 2003.

2021-10-11

 

Argus 2002-2021


Argus 2021
 

Argus 2020

Argus 2019

Argus 2018

Argus 2017


Argus 2016

Argus 2015

Argus 2014

Argus 2013

 

2012

 

Tullskolan 100 år - Tullverkets utbildningsväsende genom tiderna författad av  Rickard Bengtsson är föreningens årsskift för 2012. Boken ger en bred skildring av hur utbildningen i Tullverket utvecklats under mer än 100 år till följd av ändringar i omvärlden och inom Tullverket. I detta inkluderas hur olika intressenter, bl.a. de fackliga organisationerna, agerat.

Argus 2011

Argus 2010

Argus 2009

Argus 2008

Argus 2007

År 2006 gavs ingen Argus ut utan "Bland smugglare, kapare och obstinata köpmän. Göteborg genom tiderna ur ett tullperspektiv" av Rickard Bengtsson var föreningens årsskrift.

Argus 2005

Argus 2004

Argus 2003

År 2002 gavs ingen Argus ut utan "Från kask till basker. Uniformer i Tullverket under 200 år" av Jan Berggren var föreningens årsskrift.

Bibliografi 1979-2001